Afkastkommentar 2. kvartal 2020 - Sparindex
 • ​Store stigninger for aktier efter genåbning af økonomien
 • Store afkastforskelle på Sparindex-fondene
 • Afkast – aktier:
  • Højeste afkast: INDEX USA Growth KL: 27%
  • Laveste afkast: INDEX Japan Value KL: 4,4%
 • Afkast – obligationer:
  • INDEX Stabile Obligationer KL A: 0,7%
 • Afkast – blandede fonde
  • INDEX Lav Risiko KL: 5,5%
  • INDEX Mellem Risiko KL: 9,2%
  • INDEX Høj Risiko KL: 12,6%

(Se afkast for samtlige Sparindex-fonde nederst på siden)

2. kvartal var igen et kvartal, der i høj grad var præget af Covid-19-pandemien. Aktier steg markant på genåbningen af de fleste samfund i verden efter de dramatiske kursfald i forbindelse med nedlukningen i marts. Der er dog fortsat stor usikkerhed omkring pandemiens udvikling, hvilket fortsat skaber uro på aktiemarkederne.

Lad os dykke lidt ned i udvalgte fondes afkast.

INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL viste i 1. kvartal fondens gode egenskaber, hvor den som forventet faldt mindre end det generelle aktiemarked. I 2. kvartal har fonden til gengæld haft svært ved at følge med de mere risikofyldte fonde i opsvinget.

Afkastet i fonden for 2. kvartal er på 10,2%, og ser vi på afkastet år- til-dato (ÅTD), har den klaret sig omtrent som det generelle marked. Fondens afkast er på -6,2% i forhold til -6,1% for INDEX Globale Aktier KL, der følger det brede globale indeks for både store og små virksomheder MSCI ACWI IMI.

Der er generelt stor forskel på, hvordan forskellige typer aktier og stilarter har klaret sig i 2. kvartal. Det viser sig tydeligt, når vi ser på de mere fokuserede Sparindex-fonde. Et eksempel er Value og Growth i USA, hvor der er store forskelle i afkastet for året indtil nu.

INDEX USA Value KL har et afkast på 9,5% i 2. kvartal, men for halvåret er afkastet stadig negativt med et ÅTD afkast på -17,4%.

INDEX USA Growth KL har oplevet store stigninger i 2. kvartal på 27% og er tilbage i plus for halvåret med et afkast ÅTD på 12,3%.

Det er altså en forskel på de to fonde på hele 29,7%-point i afkast.

For vores blandede fonde, der indeholder både aktier og obligationer, betød det stigende aktiemarked, at INDEX Høj Risiko KL, som indeholder 75% aktier og 25% obligationer, klarede sig bedst ud af de tre i 2. kvartal. ÅTD er det dog fortsat INDEX Lav Risiko, som indeholder 25% aktier og 75% obligationer, der har førertrøjen.
Se afkast for alle Sparindex-fondene for både 2. kvartal og ÅTD i tabellen her:

ISIN Fond ÅTD Kvartal
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL -2,22 15,72
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL -11,00 14,76
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL -4,19 14,09
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL -15,77 17,31
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL -21,17 11,25
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier – Etik KL -6,52 15,77
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL -6,05 17,41
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL -6,24 10,20
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL -7,13 12,59
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 0,45 12,97
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL -10,48 8,88
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL -15,24 4,42
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL -2,62 5,48
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL -4,81 9,24
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 8,38 19,79
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL -0,16 0,66
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 12,25 26,98
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -14,67 21,68
DK0010298439 Sparindex USA Value KL -17,38 9,48

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.