Afkastkommentar 1. kvartal 2024 - Sparindex

Første kvartal af 2024 er netop passeret, og det er blevet tid til at gøre status på afkastet for Sparindex-fondene.

Aktiefesten fra 2023 fortsatte

Hovedtemaet for kvartalet har været, at aktiefesten fra 2023 fortsatte. For de Sparindex-fonde, der investerer i aktier globalt, var afkastene på mellem 8,2% og 10,5% i kvartalet, og afkastene for alle aktiebaserede Sparindex-fonde lå på mellem 3,5% og 14% afhængigt af området af markedet.

Ligesom i 2023 var det amerikanske aktier – og især amerikanske vækstaktier – der oplevede de højeste stigninger. De fire Sparindex-fonde, der kun investerer i amerikanske aktier, steg med mellem 7,9% og 14% i kvartalet. Med afkastet på 14% lå Sparindex USA Growth i front blandt Sparindex-fondene og fortsatte dermed tendensen fra 2023.

Fik du læst? ”Sparindex USA Growth gav højest afkast blandt børsnoterede danske fonde i 2023”

Dette var til trods for, at enkelte markante amerikanske vækstaktier faldt i kvartalet – måske mest bemærkelsesværdigt Tesla og Apple, som faldt med hhv. ca. 29% og ca. 11%.

I 2024 har afkastspændet mellem vækst- og value-aktier i USA indtil videre været væsentligt mindre, end det var tilfældet i 2023. I 2023 endte afkastspændet mellem Sparindex USA Growth og Sparindex USA Value med at være på hele 36,2 procentpoint, mens det i første kvartal var på ca. 2,7 procentpoint.

De mere hjemlige danske aktier i C25-indekset oplevede sammenlagt også et godt kvartal, som dækkede over en del store stigninger, men også enkelte fald. Sparindex OMX C25 steg med 7,6%. En af de væsentligste bidragsydere til afkastet i OMX C25 var Novo Nordisk, der kan bryste sig ved at være Europas mest værdifulde børsnoterede selskab. Novo Nordisk vægt i fonden er ca. 17%, og med en stigning på 26% i kvartalet har den isoleret bidraget særlig positivt.

Se afkast for alle Sparindex-fondene herunder.

Afkast for Sparindex-fondene i 1. kvartal 2024

Globale aktier

ISIN Fond Afkast i %
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 10,5
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 9,8
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 9,0
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 8,3
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 8,2

Amerikanske aktier

ISIN Fond Afkast i %
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 12,2
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 14,0
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 7,9
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 11,3

Europæiske aktier

ISIN Fond Afkast i %
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 6,8
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 10,1
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 3,5
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 4,8
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 7,6

Øvrige aktier

ISIN Fond Afkast i %
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL 8,3
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 4,5

Blandede aktier

ISIN Fond Afkast i %
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 7,1
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 2,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 4,8

Obligationer

ISIN Fond Afkast i %
DK0060254043 Sparindex Nye Obligationsmarkeder 0,9
DK0060254126 Sparindex Nye Obligationsmarkeder Akk. KL A 1,0
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,3

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.