Afkastkommentar 1. kvartal 2023 - Sparindex
  • Aktiemarkedet var generelt i hopla i 1. kvartal
  • Vækst-strategierne klarede sig markant bedre end Value-strategierne
  • Det hjemlige danske aktiemarked var også i hopla med stigninger på over 6 pct.
  • Sparindex-fondene udbetalte udbytte 9. februar 2023 for regnskabsåret 2022

(Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden)

Medvind til både aktier og obligationer

Afkastudviklingen på aktier har gennem det seneste år været særligt styret af udviklingen og forventningerne til inflationen og renterne. Det fokus var ikke anderledes i årets første tre måneder.
Lavere energipriser og indikationer på, at inflationen er toppet, skabte en stigende optimisme på de finansielle markeder i årets første måned. Det sendte renterne ned, og aktierne op – hvilket var gunstigt for afkastudviklingen på både aktier og obligationer.

Bankuro skabte uro på de finansielle markeder i marts

De globale aktier oplevede store kursbevægelser i år. Mens aktiemarkederne startede forrygende ud i januar, måtte vi indkassere kursfald i februar og marts. Den gode stemning fra januar blev forpurret af uro blandt enkelte banker på begge sider af Atlanten. Den amerikanske Silicon Valley Bank blev overtaget af de amerikanske tilsynsmyndigheder, og den schweiziske bank Credit Suisse blev overtaget af banken UBS. En generel usikkerhed omkring bankerne bredte sig lynhurtigt til de finansielle markeder.

Nervøsitet er sjældent positivt for de finansielle markeder, og udvikler nervøsiteten sig til decideret frygt, sætter det sig i markedet i form af kursfald. Det var det, vi oplevede særligt i marts.
På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der får os til at tro, at udfordringerne i banksektoren vil sprede sig til en generel finanskrise. Det er vores vurdering, at udfordringerne i de banker, der er blevet overtaget, har været specifikke problemer for de pågældende banker, og at de ikke er repræsentative for finanssektoren som helhed.

Vækst-aktier slår value-aktier

I 2022 oplevede vi, at value-aktierne klarede sig markant bedre end vækst-aktierne – det billeder er vendt på hovedet i 1. kvartal. Vækstaktierne, som eksempelvis INDEX USA Growth, er steget 15,3%, mens INDEX USA Value er faldet med 2,8%. Det svarer til en afkastforskel på over 18%-point på de amerikanske aktier.

Historisk set har vi oplevet, at vækst-aktier klarer sig bedst i perioder, hvor renterne er faldet, hvilket billedet i 1. kvartal bekræfter.

Danske aktier indhenter hele af det tabte i 2022

Det mere hjemlige danske aktiemarked havde et udfordrende 2022, hvor INDEX OMX C25 faldt med 12%. Den positive udvikling i 1. kvartal 2023, hvor Novo Nordisk med en stigning på over 15% og en vægt i fonden på over 15% har bidraget positivt til afkastet.

Forventninger til fremtiden

Der kom en ny spillebrik på banen i 2023, hvor uroen omkring bankerne bidrog til, at usikkerheden på de finansielle markeder blev øget. Det er ikke vores vurdering, at en finanskrise er forestående, men vi skal forberede os på, at en ny faktor kan præge billedet den kommende tid. Det er samtidig vores vurdering, at europæiske banker generelt er attraktive, da de højere renter er gunstige for deres indtjening.

Det er vores forventning, at den økonomiske vækst vil være flad gennem 2023, hvor virksomhedernes indtjening kan komme under pres som følge af stigende omkostninger til blandt andet lønninger.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for 1. kvartal 2023 her:

ISIN Fond 1. Kvartal År-til-dato
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 9,4 9,4
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 4,9 4,9
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL* 3,6 3,6
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 4,3 4,3
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 6,1 6,1
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 2,9 2,9
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 11,6 11,6
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 6,6 6,6
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 6,5 6,5
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 5,4 5,4
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 0,8 0,8
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 0,8 0,8
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 4,4 4,4
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 2,4 2,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 3,5 3,5
DK0060254043 Sparindex Nye Obligationsmarkeder 2,6 2,6
DK0060254126 Sparindex Nye Obligationsmarkeder Akk. KL A 2,6 2,6
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 6,5 6,5
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 1,1 1,1
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 15,3 15,3
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 2,3 2,3
DK0010298439 Sparindex USA Value KL -2,8 -2,8

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.