Afkastkommentar 1. kvartal 2022 - Sparindex
  • De globale aktiemarkeder har været præget af store kursbevægelser
  • Kvartalets højdespringer var Value-fondene, der skilte sig ud med positive afkast
  • INDEX Globale Aktier Min. Risiko klarede sig relativt godt i et nervøst aktiemarked

Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst på siden – klik her

Tragedien er stor for Ukraines befolkning, som efter en længere periode med usikkerhed nu oplever krigshandlinger flere steder i landet. Mens januar og det meste af februar stod i rente- og inflationsbekymringernes tegn, overtog Ukraine-konflikten i den grad teten som det altdominerende tema på de finansielle markeder.

Stor usikkerhed på aktiemarkedet

Det globale aktiemarked tog nogle store kursudsving i løbet af årets første kvartal. Særligt udviklingen i januar og februar bar præg af usikkerhed om stigende inflation og krigen i Ukraine.

I marts måned har vi dog set aktiemarkederne rette sig. Den simple forklaring er, at når først usikkerhedens tågeslør har lagt sig, så vender markedets fokus tilbage på udviklingen i den globale økonomi. Dette er et godt eksempel på, at man skal være påpasselig med at blive grebet af frygt, når kurserne falder, og i stedet holde fokus på sin langsigtede strategi.

Globale Aktier, 1. kvartal 2022

Globale Aktier, 1. kvartal 2022
Data MSCI World, periode 1. kvartal 2022

Value slår Vækst

Igennem en længere årrække har vækst-aktier har klaret sig betydelig bedre end Value-aktier. Denne tendens ser ud til at have ændre sig. Historisk set har Value-aktier klaret sig bedre end vækst-aktier i perioder med stigende renter. Denne tendens ser ud til at holde stik. Vi kan konstatere, at Sparindex tre regionale Value-fonde klarede sig relativt godt i løbet af 1. kvartal. Og denne tendens ser ud til at fortsætte ind i 2. kvartal.

Lav-risiko-fond viser sin styrke

Efter en periode hvor INDEX Globale Aktier Min. Risiko ikke helt har kunne følge med det globale aktiemarked, viser den nu igen sin styrke. Forventningen er, at lav-risiko-fonden vil klare sig relativt bedre i perioder, hvor usikkerhed og nervøsitet præger markedet. Det er netop sådan et marked, vi oplever nu – og fonden lever fuldt ud op til forventningerne. INDEX Globale Aktier Min. risiko er faldet 1,1% i år – hvilket er bedre end det globale aktiemarked, målt ved MSCI World, der er faldet 3,3%.

Forventninger til fremtiden

Det er vores forventning, at vi skal ruste os til et uforudsigeligt marked på kort sigt og forventer, at den kommende tid vil være præget af stor uro. Udsvingene vil forventeligt fortsat være store og vende både op og ned de kommende måneder.

Vores anbefaling er, at man bevarer roen og holder fast i sin overordnede investeringsstrategi – og hvis du er i tvivl, om det er den rigtige, så tag fat i din rådgiver. Store geopolitiske begivenheder – selv krige – har i mange tilfælde en relativ beskeden eller kortvarig markedseffekt.

Se afkast i % for samtlige Sparindex-fonde for 1. kvartal 2022 her:

ISIN Fond Kvartal
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL -8,90
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL -5,20
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL -5,50
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL -3,00
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL -3,70
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL -10,60
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL -9,60
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL -0,10
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL -4,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL -1,10
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL -1,10
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL -4,50
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL -12,40
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL -4,80
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 3,50
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL -4,10
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL -4,80
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL -7,90
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL -3,20
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL -7,10
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -3,50
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 0,30

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.