2020 har været udfordrende for mange stock-pickers - Sparindex

Mange danske investorer har en forkærlighed for danske aktier. Og dette givetvis med rette. Vi hører jævnligt om selskaberne i medierne, vi læser om dem, og mange af os arbejder muligvis i et af de børsnoterede selskaber. Baggrunden for denne forkærlighed for aktier i sit hjemlige marked (hjemme-bias) kan kobles til, hvordan vi mennesker opfatter risiko. Ting vi er mere eksponeret overfor, finder vi som regel mindre risikable. Vi ser reklamer for eksempelvis Pandora, og vi går måske forbi en af deres butikker hver dag på vej til arbejde. Vi føler, at vi kender dem og er mere trygge ved dem. Derfor opfatter mange ofte, at en investering i Pandora er mindre risikofyldt end i eksempelvis et fransk smykkeselskab.

Hjemme-bias har gjort os danskere rige

Hjemme-bias er ikke et isoleret dansk fænomen. Det oplever man også i mange andre lande. Men vi danskere har været særdeles begunstiget med vores hjemme-bias, da det danske aktiemarked har leveret ekstraordinære høje afkast relativt til sammenlignelige markeder.

Sammenligner vi afkastudviklingen på det danske aktiemarked med det europæiske aktiemarked – målt ved MSCI Europa, kan vi med det blotte øje se, at de danske aktier har givet markant højre afkast end det øvrige Europa.

Figur 1: Afkastudviklingen i Sparindex OMX C25 og MSCI Europa

Kilde: Sparindex og Morningstar. Data pr. 30. september

Det danske aktiemarked er steget 240% siden 2012 (lancering af Sparindex OMX C25), mens det sammenlignelige europæiske aktiemarked er steget med 62% i samme periode. Det vil sige, at hvis du i 2012 havde investeret 10.000 kroner i Sparindex-fonden, ville du i dag have 34.000 kroner på kontoen før skat, og havde du investeret i det europæiske aktiemarked, ville kontoen kun være steget til 16.200 kr.

Har du ikke været så heldig, at du har været med på hele rejsen siden 2012, men blot været med i 2020, så er det ingen grund til bekymring – vi ser samme tendens. Det danske aktiemarked har igen givet markant højere afkast end det øvrige Europa. OMX C25 er steget med ca. 22% i år, mens det europæiske aktiemarked har indkasseret et kurstab på 13% pr. 30.09.2020.

Købe enkelt-aktier eller hele markedet?

Måler vi temperaturen på det danske aktiemarked i 2020, ser det imponerende ud. Men tager vi luppen frem og kigger lidt dybere på udviklingen i de 25 største og mest likvide danske selskaber, som indgår i det toneangivende OMX C25 indeks, så tegner der sig et meget overraskende billede.

Der er en meget stor spredning på afkastene i de respektive selskaber i indekset. Pandora topper med et afkast på 65%, mens ISS er bundproppen med et kurstab på 48%. se figur 2

Figur 2: Afkastudviklingen i selskaberne i OMX C25 indekset

Kilde: Bloomberg. Data pr. 30. september 2020

Der er ingen tvivl om, at hvis man havde været dygtig (og måske heldig) og købt et af de selskaber, der er steget mest, har man gjort det fantastisk godt. Udfordringen består ofte i, at det kan være yderst vanskeligt at identificere de selskaber, der vil gøre det bedre end markedet. Det tager tid og energi at analysere og løbende overvåge selskaberne. Risikoen for at tage fejl og ærgre sig over et fejlagtigt valg er absolut til stede. Man kan også spørge de mange dygtige aktieanalytikere til råds – men de kan også tage fejl, viser historikken os.

Hvis du er typen, der gerne vil investere i de danske aktier, men ikke vil bruge den tid og energi, det kræver at analysere aktierne – og med risiko for at tage fejl. Ja, så kan det være, at en indeks-fond kunne være en mulighed. Her kan du nemt og enkelt få en hurtig eksponering mod de største danske aktier.

Kriser gør det svært for stock-pickere

2020 har været et usædvanligt aktie-år på mange måder. Coronakrisen har påvirket os alle. Det gælder også for mange selskaber, da verden kortvarigt lukkede ned.

I den periode kiggede selskaberne ind i en tæt tåge i forhold til at forudsige længden af krisen og ikke mindst dybden af de økonomiske konsekvenser. Mange selskaber reagerede prompte ved at fjerne deres økonomiske guidens og indtjeningsforventninger. Under sådanne vilkår er det yderst vanskeligt at identificere, hvilke aktier der vil være vindere, og hvilke der vil være tabere i perioden. Det har gjort valg af enkelt-aktier mere komplekst.

Noget tyder på, at mange investorer ventede på en markedskorrektion, hvor aktiemarkederne gerne måtte falde, så de kunne investere på lavere niveauer. I denne periode har indeksfondene vist sig at have en fordel, da de giver investorerne en nem og enkel måde at komme ind i markedet på, uden at skulle forholde sig til, om det er Novo eller Vestas, der vil komme bedst ud af krisen.

Du kan læse mere om Sparindex OMX C25 her

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.