Afkastkommentar 4. kvartal 2023 og året der gik - Sparindex

4. kvartal og dermed også hele 2023 er passeret, og for de fleste Sparindex-fonde bød det på gode afkast. Afkast for Sparindex-fondene lå på mellem 2,7% og 9,6% i 4. kvartal og mellem 4,2% og 41,4% for året.

For Sparindex var 2023 et begivenhedsrigt år, hvor;

  • Der kom tusindvis af nye investorer i Sparindex
  • Investorernes formue i Sparindex voksede samlet set med over 5 mia. kr.
  • Sparindex DJSI World vandt flere priser, både Morningstar Fund Awards og kåringen som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk
  • Der var gode afkast for de fleste aktiemarkeder, hvilket i sagens natur afspejlede sig i Sparindex-fondene

Udviklingen for markedet og Sparindex-fondene i 4. kvartal 2023

Efter et negativt 3. kvartal, som var præget af usikkerhed, blev faldende markeder afløst af positive afkast i 4. kvartal.

Det var blandt andet rentefald, der bidrog til en god stemning på markederne. Dette til trods for, at der fortsat var signifikante usikkerheder ikke mindst i forbindelse med den geopolitiske situation, som syntes at blive værre og værre i løbet af året. Det tyder på, at investorerne havde mere fokus på forventede renteniveauer end potentielle negative følger af geopolitiske og økonomiske risici.

Sparindex’ globale aktiefonde steg mellem 6,6% og 6,8% i kvartalet.

Ser vi på specifikke dele af markedet, var Small Cap og Growth i top blandt faktorer i 4. kvartal, og toppen blandt Sparindex-fondene var da også Sparindex Europa Small Cap og Sparindex USA Small Cap skarpt efter-fulgt af de to Growth-fonde, Sparindex USA Growth og Sparindex Europa Growth.

Afkast for Sparindex-fonde i 4. kvartal og for hele 2023

ISIN Fond 4. Kvartal 2023
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 7,9 17,1
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL 6,8 15,0
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL 4,5 10,80
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 7,9 18,2
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 6,6 19,1
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 3,3 7,3
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 8,2 16,4
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 9,6 13,5
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 5,1 17,4
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 6,7 17,6
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL 2,8 5,0
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 2,7 4,2
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 7,1 13,8
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 4,8 8,1
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 6,6 11,3
DK0060254043 Sparindex Nye Obligationsmarkeder 6,2 11,1
DK0060254126 Sparindex Nye Obligationsmarkeder Akk. KL A 6,3 11,2
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 7,3 8,8
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 2,9 5,0
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 8,9 41,4
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 9,3 14,2
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 5,6 5,2

Året der gik: Markedet og Sparindex i hele 2023

Ser vi på hele året, var det præget af geopolitisk usikkerhed, faldende inflation som følge af de forhøjede renteniveauer, og desuden tog AI-temaet efter lanceringen af OpenAIs ChatGPT en stor del af investorernes opmærksomhed.

Den faldende inflation i løbet af året gjorde, at blikket hos investorer begyndte at rette sig mod, hvornår centralbankernes stramninger er overstået, så stigende renter kunne blive afløst af faldende. Sammen med de relativt høje aktuelle renteniveauer, var det blandt andet medvirkende til, at obligationer for alvor fik et comeback i mange danskeres porteføljer i 2023.

Aktier steg på verdensbasis ca. 18% i danske kroner over året, men som det ofte er tilfældet, var der stor forskel på forskellige regioner, sektorer og faktorer.

Afkast for regioner, sektorer og faktorer i 2023

Regioner (lokalvaluta) Afkast i %
Japan 30,4
USA 25,7
Verden 22,2
Europa 15,8
Emerging Markets 10,4
Danmark 9,6

*Japan: Nikkei 225, USA: S&P500, Verden: MSCI ACWI, Europa: STOXX600, EM: MSCI EM, Danmark: OMX C25

Sektorer (USD) Afkast i %
IT 51,0
Kommunikation 37,7
Cyklisk Forbrug 29,1
Industri 21,9
Finans 15,6
Materialer 12,2
Energi 5,0
Sundhed 3,6
Stabilt Forbrug 2,5
Forsyning 0,5

 

Faktorer (USD) Afkast i %
Growth 33,2
Small Cap 16,9
Value 11,8
Minimum Vol. 7,8

Målt i hhv. lokalvaluta og USD.

‘Magnificent 7’

Der var i løbet af året meget tale om de såkaldte ’Magnificent 7’-aktier, som er Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA og Tesla – 7 enorme amerikanske aktier i hhv. IT- og kommunikationssektorerne, som alene trak en relativt stor del af afkastet for aktier generelt.

Disse aktier kategoriseres alle som Growth-aktier i USA, og årets ubestridte højdespringer blandt Sparindex-fondene var også Sparindex USA Growth med et afkast på 41,4%. Fonden er tungt eksponeret mod ’Magnificent 7’, som tilsammen udgør over 50% af fonden og kan tilskrives en stor del af fondens afkast.

Hvis du investerer i fonden, bør du derfor også være opmærksom på den risiko, det indebærer, at investeringerne er koncentreret i relativt få aktier i nogenlunde samme sektor.

Beholdning af ’Magnificent 7’-aktierne i INDEX USA Growth pr. 31. december 2023

Beholdning af ’Magnificent 7’-aktierne i INDEX USA Growth pr. 31-12-2023 – med de 7 aktiers andel af INDEX Globale Aktier som sammenligning.

Nummer to i afkast blandt Sparindex-fondene var den globale fond Sparindex DJSI World. Fonden har været populær blandt danske investorer de seneste par år og investerer i både developed og emerging markets i aktier, som er blandt de 10% bedste på en række ESG-faktorer inden for deres respektive industrier.

Hvad bør du som investor holde øje med i 2024?

Det er aldrig nemt at forudsige, hvad der kommer til at påvirke markederne i fremtiden og hvordan, men nogle temaer, du som investor bør være opmærksom på, er fx:

Inflation og renter
Der er i markedet en forventning om, at centralbankerne i Europa og USA på et tidspunkt i løbet af 2024 vil påbegynde rentenedsættelser. Det vil dog være interessant at følge økonomiske nøgletal og inflationens udvikling, som kan have en indflydelse på timingen og mængden af eventuelle lempelser.

Geopolitisk situation
2023 var præget af geopolitiske udfordringer, og det har desværre ikke ændret sig. Der er fortsat risici forbundet til situationen i Mellemøsten, som allerede her i de første uger af januar er eskaleret yderligere, samt til krigen i Ukraine.

Teknologisk udvikling og AI
AI har allerede løftet den del af markedet, der er mest direkte knyttet dertil, men har også potentiale til at løfte produktiviteten i flere sektorer og mindske effekten af den mangel på arbejdskraft, der er udbredt i mange sektorer. Det bliver interessant at se, hvordan udviklingen fortsætter i 2024, og hvilken effekt den får fremover.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.