Afkastkommentar 3. kvartal 2023 - Sparindex
  • De fleste Sparindex-aktiefonde gav negative afkast i kvartalet
  • Udfordrende kvartal for danske aktier i C25-indekset
  • Fortsat generelt positive afkast for Sparindex-fondene ÅTD – med Sparindex USA Growth i front

Se afkast for alle Sparindex-fondene nederst i afkastkommentaren.

Fra medvind til modvind

De gode afkast i andet kvartal blev i tredje kvartal afløst af en mere urolig og negativ stemning på markederne overordnet set, hvor særligt september var en hård måned.

Sparindex Globale Aktier, som følger det brede MSCI ACWI IMI-indeks og dermed afspejler nogenlunde, hvordan globale aktier generelt har klaret sig, endte kvartalet omtrent uændret, dvs. svagt negativt med et afkast på -0,30 pct. Dette var delvist hjulpet af, at den amerikanske dollar er steget over for kronen, og det var medvirkende til at lægge en dæmper på tab fra amerikanske aktier.

År til dato (ÅTD) er der dog stadig pæne positive afkast for de fleste Sparindex-fonde.

Centralbankernes ageren fortsat i fokus

Udviklingen i 3. kvartal var, som det har været tilfældet i noget tid, blandt andet påvirket af, at investorer har blikket stift rettet mod centralbankernes ageren; hvornår har stramningerne nået toppen?

Den amerikanske centralbank, the Fed, hævede renten med 0,25 procentpoint i juli, men undlod på mødet i september at hæve renten yderligere. Dog signalerede den samtidig, at det ikke var udelukket med yderligere renteforhøjelser i år.

Den Europæiske Centralbank (ECB) hævede til gengæld renten i både juli og september til 4 pct. trods klare tegn på opbremsning i økonomien i eurozonen. Dette understreger igen ECB’s fokus på at få kontrol med inflationen, som, den selv forventer, fortsat vil være ”for høj i for lang tid”. Der var dog tegn på, at september muligvis kan blive den sidste renteforhøjelse i denne omgang i form af en udtalelse om, at renteniveauet nu ” (…) hvis det fastholdes i tilstrækkelig lang tid – vil yde et væsentligt bidrag til at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til målet.”

Nationalbanken fulgte ECB og hævede således også renten med 0,25 procentpoint i både juli og september – til aktuelt 3,60 pct.

Udfordret C25-indeks

Særligt danske aktier var udfordrede i tredje kvartal, og Sparindex OMX C25 havde således et afkast på -6,17 pct.

Europæiske vækstaktier i fonden Sparindex Europa Growth oplevede også i særlig grad den negative stemning i kvartalet med et afkast på ca. -6,07 pct., mens Value-aktierne i Europa, i form af fonden Sparindex Europa Value, var blandt de eneste positive afkast for Sparindex-fondene – med et afkast på 2,39 pct.

Sparindex USA Growth har været i front ÅTD

For 2023 indtil videre (ÅTD) er der generelt set fortsat positive afkast. For Sparindex Globale Aktier er afkastet for årets tre første kvartaler samlet set således på 10,24 pct.

Ser man på afkastet for hele 2023 indtil videre, er det fortsat den tech-tunge Sparindex USA Growth, der ligger i front med et afkast på 29,8 pct. – på trods af et mere afdæmpet tredje kvartal.

Afkast for Sparindex-fonde i 3. kvartal og ÅTD (i pct.)

ISIN Fond 3. Kvartal 2023
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL -2,73 8,47
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL -1,28 7,68
DK0010297977 Sparindex Bæredygtige Japan KL -0,56 6,01
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL -0,84 9,54
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL -0,01 11,67
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 0,39 3,92
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL -6,07 7,55
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL -2,66 3,51
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 2,39 11,73
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL -0,30 10,24
DK0060748127 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL -0,40 1,47
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL -0,35 1,47
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL -1,48 6,18
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL -0,33 3,17
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL -1,39 4,47
DK0060254043 Sparindex Nye Obligationsmarkeder -1,33 4,64
DK0060254126 Sparindex Nye Obligationsmarkeder Akk. KL A -1,46 4,61
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL -6,17 1,41
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,92 2,07
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL -0,55 29,80
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL -2,14 4,46
DK0010298439 Sparindex USA Value KL -0,02 -0,34

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.