Omkostninger

Hos Sparindex starter omkostningerne fra 0,19% for obligationer og fra 0,30% for aktier.

Administrationsomkostninger

Adm. omk.

Dækker over alle de omkostninger der er forbundet med at forvalte fondene. Herunder køb/salg af underliggende værdipapirer, omkostninger til værdipapircentralen mv.
N

Løbende overvågning og optimering

N

Omkostninger til underliggende index-fonde*

N

Oprettelse af depoter og andre depotomkostninger

N

IT & løn

N

Revision og advokater

Handelsomkostninger

Handelsomk.

Dækker over de omkostninger der er forbundet med henholdsvis køb og salg af investeringsbeviserne. Handelsomkostningerne varierer fra fond til fond.
N

Emissionstillæg (køb)

N

Indløsningsfradrag (salg)

Transaktionsomkostninger

Transaktionsomk.

Dækker over de direkte og indirekte transaktionsomkostninger i forbindelse med køb og salg af de underliggende værdipapirer i fonden. Direkte omkostninger er eksempelvis kurtage og gebyrer ved køb og salg af værdipapirer. De indirekte omkostninger dækker over forskellen mellem købs- og salgskurs på de værdipapirer, som fonde køber og sælger. Når fonden køber og sælger værdipapirer er der forskel mellem købs- og salgskurser. Når man har købt et værdipapir kan man med andre ord ikke sælge det til helt samme kurs med det samme, og man har på den måde påtaget sig en indirekte transaktionsomkostning.

Med Sparindex køber du med ét papir hele markedet.
Det giver en fantastisk god risikospredning

Administrationsomkostninger
i Sparindex tre blandede index-fonde

Adm. omk. i Sparindex tre blandede index-fonde

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

Adm. omk.

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

N

Omkostninger til de underliggende index-fonde og ETF'er

N

Omkostninger til administrationen af fondene

Fond Underliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL 0,29% 0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL 0,36% 0,25%
Sparindex Høj Risiko KL 0,42% 0,25%
Fond Underliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL 0,29% 0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL 0,36% 0,25%
Sparindex Høj Risiko KL 0,42% 0,25%

Omkostninger

Fond
Adm. omk.
Maks emissions-tillæg
Maks indløsnings-fradrag
Transaktions-omkostninger