i

Dokumenter

Fond Infoark Central
investorinformation
Vedtægter Prospekt ESG-
kategori
Bæredygtige Europa KL Artikel 9
Bæredygtige Global KL Artikel 9
Bæredygtige USA KL Artikel 9
DJSI World KL Artikel 8
Emerging Markets KL Artikel 6
Europa Growth KL Artikel 6
Europa Small Cap KL Artikel 6
Europa Value KL Artikel 6
Globale Aktier Artikel 6
Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL Artikel 6
Globale Aktier Min. Risiko KL Artikel 6
Høj Risiko KL Artikel 6
Japan Growth KL Artikel 6
Japan Small Cap KL Artikel 6
Japan Value KL Artikel 6
Lav Risiko KL Artikel 6
Mellem Risiko KL Artikel 6
OMX C25 KL Artikel 6
Stabile Obligationer KL Artikel 6
USA Growth KL Artikel 6
USA Small Cap KL Artikel 6
USA Value KL Artikel 6
Fond Info-
ark
CI Vedt. Pros. ESG-
Kat.
Bæredygtige Europa KL Art. 9
Bæredygtige Global KL Art. 9
Bæredygtige USA KL Art. 9
DJSI World KL Art. 8
Emerging Markets KL Art. 6
Europa Growth KL Art. 6
Europa Small Cap KL Art. 6
Europa Value KL Art. 6
Globale Aktier Art. 6
Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL Art. 6
Globale Aktier Min. Risiko KL Art. 6
Høj Risiko KL Art. 6
Japan Growth KL Art. 6
Japan Small Cap KL Art. 6
Japan Value KL Art. 6
Lav Risiko KL Art. 6
Mellem Risiko KL Art. 6
OMX C25 KL Art. 6
Stabile Obligationer KL Art. 6
USA Growth KL Art. 6
USA Small Cap KL Art. 6
USA Value KL Art. 6