Udbytte

Hvornår betaler Sparindex udbytte, og hvorfor falder kursen på mine investeringsbeviser, når det sker?

Få svaret her på siden

Derfor falder kursen på dine investeringsbeviser, når du får udbetalt udbytte

For investeringsfonde er der regler for, hvor meget der skal udloddes i udbytte. Fx skal alle realiserede kursgevinster og indtjente udbytter på de underliggende aktier og obligationer udloddes. Når det sker, nedsættes den indre værdi svarende til udlodningen, og dermed falder kursen på investeringsbeviserne.

Udbytte

Udbytte er den del af afkastet, som bliver udbetalt kontant til fondens investorer i de udbyttebetalende fonde. Størrelsen af udbyttet er baseret på et fondsspecifikt regnskab og efter gældende lovgivning, der sætter rammerne for, hvordan fondene skal udregne, hvor meget der skal udbetales. Størrelsen af udbyttet er primært bestemt af disse to elementer:

  • Udbyttet fra alle de underliggende aktier i fonden
  • Realiserede kursgevinster på de underliggende aktier og obligationer (realiserede kurstab bliver modregnet)

Kursændring

Kursændringer er stigninger eller fald i kursen på en investeringsfond. Kursen er bestemt af værdien af de underliggende værdipapirer i fonden. Derfor vil kursen ændre sig løbende i takt med, at de underliggende værdipapirer stiger eller falder i værdi.

Afkast

Det totale afkast i en investeringsfond er både kursændringer og udbetalte udbytter lagt sammen for en given periode.

Geninvestering

 

Når du får udbetalt det årlige udbytte, er det en god idé at geninvestere pengene. På den måde arbejder både den oprindelige investering og udbyttet for dig. Og du vil få et langt større afkast på sigt.

Du skal passe på med at betragte de årlige udbetalte udbytter som ekstra penge. Det er en del af den samlede formue i fonden, så derfor falder fondens indre værdi svarende til udlodningen, og dermed falder kursen. Dermed er det vigtigt for det samlede afkast på lang sigt, at du får geninvesteret dine udbytter og opnår den såkaldte renters rente effekt.

 

Skat

Når du investerer for frie midler i aktiebasererede fonde, vil udbyttet blive beskattet som aktieindkomst. Udbytte fra Sparindex’ aktiebasererede fonde bliver automatisk trukket 27% i skat inden udbetaling.

I fonde der udelukkende investerer i obligationer, vil udbyttet blive beskattet som kapitalindkomst, og satsen kan derfor variere alt efter din øvrige kapitalindkomst. Derfor bliver der ikke betalt skat inden udbetaling i disse fonde.

Udbytteskat skal du betale, uanset om du har en geninvesteringsaftale, eller du får udbyttet kontant. Oplysninger om udbytte bliver automatisk indberettet til SKAT.

Vær opmærksom på, at individuelle forhold kan have indflydelse på din skat. Kontakt en rådgiver, hvis du er i tvivl om dine skattemæssige forhold.

Udbytter for 2021

Udbytterne udbetales til investorernes konti fredag den 25. februar 2022.
Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2022. Det vil sige, at alle investorer der ejer eller køber investeringsbeviser den 22/2, vil modtage det fulde udbytte. Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2022.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2021 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis. 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 16,00
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 9,80
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 15,70
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 19,00
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060748044 Sparindex Bæredygtige Europa KL 4,60
DK0060747905 Sparindex Bæredygtige Global KL (tidl. Globale Aktier – Etik K) 8,50
DK0060748200 Sparindex Bæredygtige USA KL 1,40
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 3,60
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 12,30
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 2,30
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 24,90
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 8,10
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,00
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,00
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 0,80
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 25,20
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,00
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 40,90
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 32,90
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 9,20