Priser

Hos Sparindex kan du investere i billige børsnoterede index-fonde

Index-investering er blandt de bedste og billigste investeringsmuligheder i Danmark, og hos Sparindex starter omkostningerne helt nede fra 0,25% for obligationer og 0,50% for aktier.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

De samlede omkostninger hos Sparindex kan beskrives med ÅOP, som er den Årlige Omkostningsprocent.
ÅOP består af to omkostningstyper som er forbundet med henholdsvis administration og handel.

Administrationsomkostninger

+

Handelsomkostninger

=

ÅOP

Adm. omk.
+
Handelsomk.

=

ÅOP

+ indirekte handelsomkostninger, som er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende pleje af index-fondens formue. Disse opstår bl.a., når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af fondens formue.

Administrationsomkostninger

Adm. omk.

Dækker over alle de omkostninger der er forbundet med at forvalte fondene. Herunder køb/salg af underliggende værdipapirer, omkostninger til værdipapircentralen mv.

N

Løbende overvågning og optimering

N

Omkostninger til underliggende index-fonde*

N

Oprettelse af depoter og andre depotomkostninger

N

IT & løn

N

Revision og advokater

Handelsomkostninger

Handelsomk.

Dækker over de omkostninger der er forbundet med henholdsvis køb og salg af investeringsbeviserne. Handelsomkostningerne varierer fra fond til fond.

N

Emissionstillæg (køb)

N

Indløsningsfradrag (salg)

* Kun for de blandede index-fonde Læs mere – klik her

Med Sparindex køber du med ét papir hele markedet.
Det giver en fantastisk god risikospredning

Administrationsomkostninger
i Sparindex tre blandede index-fonde

Adm. omk. i Sparindex tre blandede index-fonde

Årlige omkostningsprocent

Sparindex tilbyder tre blandede index-fonde som repræsenterer tre forskellige risikoniveauer – lav, mellem og høj. Her får du med en enkelt fond adgang til en hel portefølje med en bred vifte af index-investeringer spredt på tusindvis af investeringer i både aktier og obligationer globalt.

Den Årlige Omkostningsprocent i de tre blandede index-fonde er fra 0,63% – 0,82% + 0% i indirekte handelsomkostninger.

ÅOP

Sparindex tilbyder tre blandede index-fonde som repræsenterer tre forskellige risikoniveauer – lav, mellem og høj. Her får du med en enkelt fond adgang til en hel portefølje med en bred vifte af index-investeringer spredt på tusindvis af investeringer i både aktier og obligationer globalt.

Den Årlige Omkostningsprocent i de tre blandede index-fonde er fra 0,63% – 0,82% + 0% i indirekte handelsomkostninger.

FondAdm.
Omk.
Handels-
omk.*
ÅOPInd.
handels-
omk.
Sparindex Lav Risiko KL0,57%0,05%0,63%0,00%
Sparindex Mellem Risiko KL0,64%0,06%0,72%0,00%
Sparindex Høj Risiko KL0,71%0,08%0,82%0,00%
FondAdm.
Omk.
Handels-
omk.*
ÅOPInd.
handels-
omk.
Sparindex Lav Risiko KL0,57%0,05%0,63%0,00%
Sparindex Mellem Risiko KL0,64%0,06%0,72%0,00%
Sparindex Høj Risiko KL0,71%0,08%0,82%0,00%

* Handelsomkostninger (Emissionstillæg + Indløsningsfradrag)/7

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

Adm. omk.

Administrationsomkostningen i de blandede fonde består af to omkostningstyper:

N

Omkostninger til de underliggende index-fonde og ETF'er

N

Omkostninger til administrationen af fondene

FondUnderliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL0,32%0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL0,39%0,25%
Sparindex Høj Risiko KL0,46%0,25%
FondUnderliggende
index-fonde og ETF’er
Adm.
Sparindex Lav Risiko KL0,32%0,25%
Sparindex Mellem Risiko KL0,39%0,25%
Sparindex Høj Risiko KL0,46%0,25%

Omkostninger

FondAdm. omkMaks.
emissions-
tillæg
Maks.
indløsnings-
fradrag
ÅOPInd.
handels-
omk.
DJSI World KL0,50%0,36%0,33%0,60%0,01%
Emerging Markets KL0,65%0,64%0,69%0,85%0,00%
Europa Growth KL0,50%0,46%0,34%0,66%0,02%
Europa Small Cap KL0,50%0,56%0,41%0,69%0,03%
Europa Value KL0,50%0,46%0,30%0,64%0,01%
Globale Aktier0,42%0,39%0,63%0,03%
Globale Aktier – Etik KL0,50%0,29%0,27%0,58%0,03%
Globale Aktier Min. Risiko KL0,50%0,29%0,27%0,59%0,01%
Japan Growth KL0,50%0,32%0,32%0,59%0,02%
Japan Small Cap KL0,50%0,48%0,48%0,63%0,02%
Japan Value KL0,50%0,33%0,33%0,58%0,02%
OMX C25 KL0,50%0,35%0,35%0,57%0,01%
Stabile Obligationer KL0,25%0,20%0,20%0,30%0,01%
USA Growth KL0,50%0,27%0,27%0,57%0,01%
USA Small Cap KL0,50%0,48%0,49%0,65%0,04%
USA Value KL0,50%0,25%0,25%0,57%0,00%
FondAdm. omkMaks.
em-
tillæg
Maks.
indl-
fradrag
ÅOPInd.
handels-
omk.
DJSI World KL0,50%0,36%0,33%0,60%0,01%
Emerging Markets KL0,65%0,64%0,69%0,85%0,00%
Europa Growth KL0,50%0,46%0,34%0,66%0,02%
Europa Small Cap KL0,50%0,56%0,41%0,69%0,03%
Europa Value KL0,50%0,46%0,30%0,64%0,01%
Globale Aktier0,42%0,39%0,63%0,03%
Globale Aktier – Etik0,50%0,29%0,27%0,58%0,03%
Globale Aktier Min. Risiko KL0,50%0,29%0,27%0,59%0,01%
Japan Growth KL0,50%0,32%0,32%0,59%0,02%
Japan Small Cap KL0,50%0,48%0,48%0,63%0,02%
Japan Value KL0,50%0,33%0,33%0,58%0,02%
OMX C25 KL0,50%0,35%0,35%0,57%0,01%
Stabile Obligationer KL0,25%0,20%0,20%0,30%0,01%
USA Growth KL0,50%0,27%0,27%0,57%0,01%
USA Small Cap KL0,50%0,48%0,49%0,65%0,04%
USA Value KL0,50%0,25%0,25%0,57%0,00%

Omkostninger ved køb og salg via Sparindex platformen

Du kan købe de billige Sparindex-fonde via dit pengeinstitut eller her på platformen. Hvis du handler via Sparindex platformen kræver det, at der oprettes en konto og et tilhørende depot via vores samarbejdspartner Saxo Bank.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med at investere – klik her

Når du køber og sælger værdipapirerne via Sparindex platformen er det til attraktive priser.

N

Kurtage 0,10%

N

Gratis depotoprettelse

N

Gratis depot


Sparindex er en del af Sparinvest-koncernen

Sparinvest
Kingosvej 1
DK - 2630 Taastrup

Sparinvest administration
Normansvej 1
DK - 8920 Randers NV

+45 36 34 70 10
  info@sparindex.dk
CVR: 35 81 63 99

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge indeksfonde. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning her. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da indeksfondenes værdi enten kan stige eller falde.