ETF’ere

– Exchange Traded Funds

Interessen for såkaldt passiv investering er støt stigende, men hvad er det nu lige for noget, og hvad står ETF for?

Hvad er en ETF’er?

ETF er en fællesbetegnelse for udenlandske fonde, som minder om danske investeringsbeviser, og som handles på en offentlig godkendt børs i udlandet helt på samme måde som fx aktier. ETF er forkortelsen af Exchange Traded Funds. De er noteret som aktier og kan handles på samme måde, men kun på udenlandske børser.

ETF – investering

ETF’ere følger typisk et indeks. Og de fleste ETF’ere følger en såkaldt passiv investeringsstrategi, hvor det gælder om at følge udviklingen på et bestemt marked frem for at forsøge at slå det pågældende marked. Det giver en god risikospredning på samme måde, som en indeksinvestering gør det via en investeringsforening.

ETF’ere kan også følge en råvare fx guld, olie eller en samling andre aktiver som virksomhedsobligations og statsobligationer.

Når du handler værdibeviser via danske indeksforeninger, er du som investor sikret, at du altid kan handle til en pris, der er tæt på afdelingens indre værdi. Det betyder, at købskurs og salgskurs altid er afdelingens indre værdi plus en fast omkostning. Den sikkerhed gælder ikke for ETF’ere, som handles som en aktie, hvor udbud og efterspørgsel afgør prisen. Du skal derfor være meget opmærksom på de bud og udbud, der er i markedet, så du handler til en hensigtsmæssig pris.

Forskellen på købs- og salgspris kan du betragte som en omkostning. Og jo større forskel, jo større omkostning eller mistet afkast har du opnået.

Ved første øjekast kan ETF’ere se billige ud, men du skal være forberedt på en række omkostninger, som ikke er helt uvæsentlige:

Årligt depotgebyr til banken for håndtering af udenlandske værdipapirer

Valutagebyrer

Højere kurtage til banken ved køb og salg af udenlandske aktier

Omkostninger ved at hjemsøge udenlandsk udbytteskat

Når du investerer via danske investeringsforeninger, skal du til gengæld ikke betale depot- og valutagebyrer. Hvis du alligevel har mod på at kaste dig ud i at investere i ETF’ere, vil en af fordelene være, at der er et meget større og mere eksotisk udvalg end via de hjemlige indeksinvesteringer. Til gengæld bliver det så væsentligt mere kompliceret rent skattemæssigt og med betydelig højere omkostninger.

Hvis investeringshorisonten er forholdsvis kort, skal du især være opmærksom på de særlige handelsomkostninger, der er forbundet med at handle på udenlandske børser.

Danske indeksforeninger er et godt og sikkert alternativ til ETF

Mange forhold gør, at investorer kan være væsentlig bedre stillet i en dansk index-forening. I Danmark er der 18 forskellige index-foreninger. Sparindex er størst og bredest med over 17 års erfaring og 19 forskellige index-fonde.

Læs og hør mere om passiv investering.

ETF – Fonde

Udenlandske fonde bliver typisk ikke handlet på en offentlig børs, som det fx sker i Danmark. ETF fonde er derimod noteret som aktier og handles på samme måde på udenlandske børser som fx London Stock Exchange, Deutsche Börse.

I Europa er udvalget af ETF’ere stort. Og selv mere eksotiske indeks som fx MSCI Brasilien og MSCI Kina bliver fulgt af europæiske ETF’ere.

ETF’ere udsteder kun beviser i store portioner. Og det er ikke fonden, som køber aktierne, men derimod investorerne som køber aktier i markedet efter eksakte specifikationer fra den enkelte ETF fond. Aktierne overleveres til fonden, som så udsteder certifikater. Når der er indløsning i fonden, sker det på samme måde bare omvendt, hvor investorerne får aktierne mod certifikaterne, og investor sælger herefter aktierne i markedet.

Det er dog kun de institutionelle investorer, som handler direkte med ETF fonden. Privat personer må handle fondene via børserne.

Sammensætningen af porteføljen i de enkelte fonde bliver løbende offentliggjort. Det bevirker, at kursen på ETF’erne sjældent bevæger sig langt væk fra fondenes indre værdi. Hvis kursen eksempelvis er lavere end den indre værdi, vil investorerne kunne købe certifikaterne billigt i markedet og indløse dem hos fonden, hvor de så får de modsvarende aktier. Derefter kan investor sælge aktierne og opnå en profit. Denne mulighed vil få efterspørgslen efter certifikater til at stige, som igen vil få prisen til at stige, indtil der ikke længere kan skabes en profit ved at indløse dem hos fonden. Det omvendte gælder, hvis kursen bevæger sig betydeligt over den indre værdi. På den måde holdes kurserne ofte tæt på fondens indre værdi. Der vil dog være udsving i kursen i forhold til den indre værdi på grund af udbud og efterspørgsel. De institutionelle investorers løbende aktivitet er derfor afgørende for prissætningen af ETF fonden.

I Europa er der over 500 ETF fonde. Der er derfor rig mulighed for at sammensætte en portefølje, som passer til ens ønsker til eksponering i forhold til lande, sektorer m.m.

ETF fondene følger slavisk deres indeks. Derfor er det afgørende, at du forholder dig kritisk til disse. I sidste ende er det udviklingen i det enkelte indeks minus omkostninger, som du køber.

ETF’ere og beskatning

Investering i ETF’ere er ikke tilpasset danske skatteregler, og det skal du være opmærksom på. Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i tingene, hvis du som privatperson overvejer at investere i ETF’ere. Fx er det ikke alle ETF’ere, der må ligge i et dansk pensionsdepot.
Hvis der investeres via frie midler, vil der ske såkaldt lagerbeskatning. Du skal derfor betale skat hvert år, selv om du ikke realiserer din gevinst. Du skal også være opmærksom på, at du bliver kapitalindkomstbeskattet af ETF’er.

De traditionelle investeringsbeviser hos danske investeringsforeninger er derimod tilpasset det danske skattesystem. Og flere afdelinger er særlig velegnede til pension, og andre igen er særligt velegnede til fri opsparing.

ETF’er – fordele

L

Passiv investering er typisk billigere end aktiv investering

L

Følger et givent indeks (marked) fremfor at prøve at slå det

L

Sikre en stor grad af risikospredning

L

Stort udvalg af forskellige ETF fonde som gør det muligt at eksponere sig mod mange forskellige markeder

ETF’er – ulemper

M

Lagerbeskattes. Du skal betale skat hvert år – uanset om du har realiseret din gevinst eller ej (tab modregnes i kapitalindkomsten)

M

Årligt depotgebyr til banken for håndtering af udenlandske værdipapirer

M

Valutagebyrer, da ETF’ere ikke kan handles i danske kroner

M

Højere kurtage til banken ved køb og salg af udenlandske aktier

M

Omkostninger ved at hjemsøge udenlandsk udbytteskat

M

Kan være meget illikvide og derfor svære at sælge

M

Et eventuelt merafkast skal hentes via din allokering, da du ikke kan få et merafkast i forhold til indeks

M

Selv om de handles til priser tæt på indre værdi, kan udbud og efterspørgsel påvirke prisen negativt

M

Du får ikke mulighed for at ramme den eller de ”vinderaktier”, som giver et rekordafkast på kort tid

M

Noteres kun på udenlandske børser

Indeksinvestering er et godt alternativ til investering i ETF’er

Investering i ETF’ere giver desværre en række ekstra omkostninger og ulemper, som du ikke har, hvis du i stedet vælger danske indeks-investeringer. Det gælder fx lagerbeskatning, årligt depotgebyr af udenlandske papirer, valutagebyr, omkostninger ved at hjemsøge udenlandsk udbytteskat og højere kurtage til banken ved køb/salg af udenlandske aktier.

Fordelene ved investering i ETF’ere har du også, hvis du vælger at investere i danske indeks-investeringer.

ETF’er – spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på en udenlandsk ETF’er og et dansk indeksbevis?

Den største forskel ligger i, at ETF’ere ikke er tilpasset det danske skattesystem, så der skal ske lagerbeskatning. Derudover er der en række ekstra omkostninger, når der er tale om udenlandske papirer: ekstra depotgebyr, valutagebyr, højere kurtage samt omkostninger til at hjemsøge udenlandsk udbytteskat.

Hvad er forskellen på en ETF og en aktie?

Du investerer i flere virksomheder samtidig, når du vælger ETF’ere, ligesom ved investeringsforeninger. Modsat en aktie hvor du investerer i en enkelt virksomhed.

Hvad er forskellen på en ETF og en aktiv forvaltet fond?

ETF’ere og indeksfonde er passive fonde, som arbejder på at følge et udvalgt markedsindeks. En aktiv forvaltet fond forsøger at ”slå” markedet – altså få et bedre et bedre afkast end markedsgennemsnittet.

ETF i Danmark

Det danske alternativ til en udenlandsk ETF’er er en indeksinvestering. Her er der også tale om passiv investering, hvor der er forventning til at få et afkast, der svarer til markedsafkastet i det konkrete indeks. Derudover slipper du for en lang række ekstra omkostninger, som findes ved investering i udenlandske papirer.

Sparindex
– ny digital platform til indeks-investering

Flere og flere går over til indeksinvestering. Sparindex har udviklet en ny digital platform, som gør det nemt for dig at komme i gang med indeks-investering. Det er både smart, nemt, billigt og bekymringsfrit.