Seneste nyt

Find de seneste nyheder om Sparindex, fonde og events her på siden

4. januar 2021 - Suspension af alle Sparindex-fonde

På grund af tekniske udfordringer med beregning af indre værdi suspenderes handlen i udvalgte Sparindex afdelinger.

19. oktober 2020 - INDEX Stabile Obligationer KL A kan ikke længere handels fra sparindex.dk

På baggrund af forventningen om negativt afkast på danske stats- og realkreditobligationer har Sparindex valgt at fjerne muligheden for at investere i INDEX Stabile Obligationer KL A via Sparindex.dk. Har du allerede investeret i fonden via platformen, kan du fortsat beholde eller sælge din investering i fonden.

Grundlaget for forventningen om negativt afkast er Samfundsforudsætningerne gældende for første halvår af 2021. Samfundsforudsætningerne er en vurdering af det forventede afkast på en række aktivklasser på kort, mellemlangt og langt sigt, som udarbejdes af Rådet for Afkastforventninger. Rådet er nedsat af Finans Danmark og Forsikring & Pension.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@sparindex.dk.

17. marts 2020 - Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

17. marts 2020 – Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

Det er nu muligt at handle flg. Sparindexfonde igen, da de ikke har ekspponering til det amerikanske marked.

INDEX Emerging Markets KL DK0060300762
INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621
INDEX Europa Growth KL DK0010297548
INDEX Europa Value KL DK0010297704
INDEX Japan Growth KL DK0010297977
INDEX Japan Small Cap KL DK0010298009
INDEX Japan Value KL DK0010298199
INDEX OMX C25 KL DK0060442556

Øvrige Sparindex fonde er stadig suspenderede.

17. marts 2020 - Alle Sparindex-fonde kan handles igen

Alle Sparindex-fonde kan handles igen

17. marts 2020 - Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

17. marts 2020 – Udvalgte Sparindex-fonde kan handles igen

Det er nu muligt at handle flg. Sparindexfonde igen, da de ikke har ekspponering til det amerikanske marked.

INDEX Emerging Markets KL DK0060300762
INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621
INDEX Europa Growth KL DK0010297548
INDEX Europa Value KL DK0010297704
INDEX Japan Growth KL DK0010297977
INDEX Japan Small Cap KL DK0010298009
INDEX Japan Value KL DK0010298199
INDEX OMX C25 KL DK0060442556

Øvrige Sparindex fonde er stadig suspenderede.

16. marts 2020 - Suspension af alle Sparindex-fonde

På grund af manglende likviditet og voldsom stor volatilitet på alle markeder suspenderes priser i alle Sparindex fonde.

16. marts 2020 - Suspension af udvalgte Sparindex-fonde

På grund af fortsat markedsuro suspenderes priser i udvalgte Sparindex afdelinger.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursfald, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked.

Alle andre Sparindex fonde kan fortsat handles.

Se hvilke fonde det vedrører her:

 • Sparindex Dow Jones Sustainability World KL
 • Sparindex USA Growth KL
 • Sparindex USA Small Cap KL
 • Sparindex USA Value KL
 • Sparindex Lav Risiko KL
 • Sparindex Mellem Risiko KL
 • Sparindex Høj Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
 • Sparindex Globale Aktier - Etik KL

13. marts 2020 - Suspension af handel med Sparindex-fonde ophævet

Det er igen muligt at handle  alle Sparindex-fonde.

13. marts 2020 - Suspension af udvalgte Sparindex-fonde

På grund af fortsat markedsuro suspenderes priser midlertidigt i udvalgte Sparindex afdelinger.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursstigninger, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked.

Alle andre Sparindex fonde kan fortsat handles.

Se hvilke fonde det vedrører her:

 • Sparindex Dow Jones Sustainability World KL
 • Sparindex USA Growth KL
 • Sparindex USA Small Cap KL
 • Sparindex USA Value KL
 • Sparindex Lav Risiko KL
 • Sparindex Mellem Risiko KL
 • Sparindex Høj Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
 • Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
 • Sparindex Globale Aktier - Etik KL

12. marts 2020 - Suspension af handel med Sparindex-fonde ophævet

Det er igen muligt at handle Sparindex-fonde.

12. marts 2020 - Suspension af udvalgte Sparindex-fonde

På grund af fortsat markedsuro suspenderes priser i udvalgte Sparindex afdelinger.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursfald, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked. 

Alle andre Sparindex fonde kan fortsat handles.

Se hvilke fonde det berører her:

Fond
Sparindex Globale Aktier - Etik KL
Sparindex Globale Aktier KL
Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
Sparindex Høj Risiko KL
Sparindex Lav Risiko KL
Sparindex Mellem Risiko KL
Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL
Sparindex USA Growth KL
Sparindex USA Small Cap KL
Sparindex USA Value KL

10. marts 2020 - Suspension af handel med Sparindex-fonde ophævet

Det er igen muligt at handle Sparindex-fonde.

9. marts 2020 - Suspension af handlen med Sparindex-fondene

Handlen med Sparindex-fonde er midlertidig suspenderet. Det usædvanlige volatile aktie- og obligations marked besværliggør beregning og indberetning af indre værdi. Vi håber på at kunne sætte kurser hurtigst muligt.

12. februar 2020 - Endelige udbytter 2019

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 16. april 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 27. februar 2020.

Tallene er beregnet pr. 31. december 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 4,6
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,9
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,1
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 10,3
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,0
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier - Etik KL 4,8
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 10,2
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 6,4
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 5,0
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 5,9
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,0
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 5,6
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 3,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 4,8
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 5,4
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,4
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 8,4
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 14,2
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 6,3

17. januar 2020 - Foreløbige udbytter 2019

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex.

Udbytterne forventes udbetalt til investorernes konti tirsdag den 25. februar 2020.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at de endelige à conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 16. april 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 27. februar 2020.

Tallene er beregnet pr. 31. december 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 4,6
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,9
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,1
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 10,3
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,0
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier - Etik KL 4,8
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 10,2
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 6,4
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 5,0
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 5,9
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,0
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 5,6
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 3,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 4,8
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 5,4
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,4
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 8,4
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 14,2
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 6,3

5. december 2019 - Foreløbige udbytter 2019

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør forventede udbytter for 2019 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De endelige udbytter forventes at blive offentliggjort og udbetalt ultimo februar 2020.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 30. november 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Tallene er beregnet pr. 30. november 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 4,5
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 2,0
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,0
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 9,5
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,0
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier - Etik KL 4,7
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 8,2
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 4,8
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 5,1
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 5,3
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,0
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 5,0
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 3,4
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 5,1
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 4,8
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 2,1
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 7,8
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 11,3
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 5,6

10. september 2019 - Opdatering af privatlivspolitik

ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (Sparinvest) har opdateret dets privatlivspolitik. Foruden redaktionelle ændringer, består opdateringen i en tilføjelse af, at Sparinvest behandler eksisterende kunders kundeoplysninger, herunder ejerbogsoplysninger, til brug for udarbejdelse af analyser og statistikker samt til brug for at kunne fortage kundetilfredshedsundersøgelser.

Du kan læse den opdaterede privatlivspolitik her

23. august 2019 - Kom til InvestorDagen i København med Sparindex

InvestorDagenKom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på nordens største event for private investorer.

Mød os på InvestorDagen 2019 i København
Tirsdag den 24. september 2019 deltager Sparindex, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted
Kl. 10.00-18.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Kom gratis ind
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via Dansk Aktionærforenings website (https://butik.shareholders.dk/events/3555-daf/investordag-kobenhavn) og benytter denne rabatkode VIP2019.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen

18. juni 2019 - Lavrisikoaktier dæmper din investeringsrisiko

Lavrisikoaktier dæmper din investeringsrisiko

Aktiemarkederne kan være meget turbulente, som man har set i både 2018 og 2019 og det er ”overvejende sandsynligt, at det fortsætter en rum tid endnu.”

Det skriver investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen i hans seneste kommentar i Berlingske Business (17.juni 2019) og han anbefaler, at man i stedet for at forsøge at købe og sælge aktier på de helt rigtige tidspunkter overvejer at lægge en del af porteføljen i lavrisikoaktier. Det vil ifølge Nikolaj Holdt Mikkelsen have en ”risikodæmpende effekt sammenlignet med aktiemarkedet generelt. De stiger mindre, når markedet går op, men falder til gengæld også mindre, når aktierne falder.”

Han anbefaler, at man køber et investeringsprodukt i stedet for at opstøve aktierne på egen hånd. Et af de produkter, han anbefaler, er Sparindex Globale Aktier. Min. Risiko.

Investeringseksperten konkluderer, at ”Med lavrisiko-aktier undgår man ikke tab fra aktiemarkedet, men man skal forvente lavere tab. Til gengæld har man som investor ikke fraskrevet sig potentialet, hvis aktierne drøner op. Historisk har lavrisiko-aktier budt på attraktive risikojusteret afkast, og derfor kan de være oplagte i en tid med stor usikkerhed og turbulens.”

Læs hele artiklen her: https://nikolajholdtmikkelsen.dk/reducer-aktierisikoen-med-lavrisiko-aktier

6. juni 2019 - Kom til InvestorDagen i Aarhus med Sparindex

InvestorDagenKom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på sommerens største investor-event for private.

Mød os på InvestorDagen 2019 i Aarhus
Sparindex deltager tirsdag den 11. juni 2019 på sommerens støreste investor-event, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted
Kl. 10.00-18.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kom gratis ind
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via Dansk Aktionærforenings website (https://butik.shareholders.dk/events/3552-daf/investordagen-aarhus) og benytter denne rabatkode VIP2019.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen

20. maj 2019 - Sparindex vinder Tænks forbrugertest

Forbrugerrådet Tænk har testet investeringsrobotterne June, Nord, Nora, Darwin og Sparindex. Og den mest forbrugervenlige tjeneste blev Sparindex. Lave omkostninger, lavt minimums-beløb, åben for alle og etisk screening var nogle af de ting, forbrugernes vagthund godt kunne lide.

24. april 2019 - Suspension af Sparinvest INDEX Japan-afdelinger

Suspension af handlen med udvalgte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest.

Handlen med nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest suspenderes i perioden fra den 27. april til og med den 6. maj 2019.

Suspensionen omfatter disse afdelinger:

 • DK0010297977 INDEX Japan Growth KL
 • DK0010298199 INDEX Japan Value KL
 • DK0010298009 INDEX Japan Small Cap KL

Suspensionen skyldes, at det japanske marked er lukket i den nævnte periode pga. indsættelse af ny kejser, og der vil derfor ikke være en løbende prisstillelse af japanske værdipapirer. Det vurderes, at der ikke kan beregnes en retvisende indre værdi for de nævnte afdelinger, idet deres underliggende investeringer alene består af japanske værdipapirer.

Første handelsdag efter suspensionen vil være den 7. maj 2019.

6. marts 2019 - Sparindex Globale Aktier Min. Risiko vinder endnu engang prisen som Danmarks bedste fond

Morningstar har kåret Sparindex Globale Aktier Min. Risiko som Danmarks bedste fond med en Fund Award i kategorien Globale Aktier. Fonden indgår i Sparindex-universet sammen med 19 andre fonde og det er den fond, der har tiltrukket absolut flest investorer i de år, den har eksisteret.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko har siden sin start i 2010 givet investorerne et gennemsnitligt afkast på godt 12 pct. om året, og det placerer fonden blande de absolut bedste på såvel 1, 3 og 5 års horisont.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Sparindex Globale Aktier Min. risiko vinder denne pris. Det gode risikojusterede afkast sendte den også øverst op på podiet i 2016.

”Vi er glade på vores investorernes vegne, som har fået gode afkast år efter år. Det gælder ikke mindst i 2018, som var et udfordrende år på aktiemarkederne, hvor rigtig mange globale aktie-fonde præsenterede negative afkast. Her kunne investorerne i Sparindex Globale Aktier Min. Risiko glæde sig over et positivt afkast på 2,3 pct. Til sammenligning har Morningstar kategorien givet et afkast i 2018 på -7,5 pct,” siger Mette Harbo Bossow, der er Director of Indexed Investment i Sparindex.

Det er ikke første gang de billige Sparindex-fonde vinder den præstigefyldte Morningstar Award. Sparindex-fonde har vundet prisen hele 7 gange.

Strategi
Det høje afkast over årerne er især bemærkelsesværdigt, fordi INDEX Globale Aktier Min. Risiko fokuserer på at minimere risikoen for tab. Fonden har som målsætning at give investorerne en aktieinvestering med størst mulig tryghed, men har derudover på lang sigt også vist sig at give et fornuftigt afkast.

Fonden er en oplagt grundportefølje for investorer, som ønsker en bred global aktieeksponering, men som ikke er villige til at løbe en stor risiko.

1. marts 2019 - Betinget købsaftale mellem Sparinvest og Nykredit

Som det fremgår af medierne, har Nykredit indgået en betinget aftale med ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE om at overtage 75 pct. af aktierne i selskabet. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser, hvilket først endeligt forventes at falde på plads lige efter sommer.

Sparindex, som er en del af Sparinvest-koncernen, fortsætter som hidtil, og den indgået aftale vil ikke ændre på vilkårene for investorer i Sparindex.

11. februar 2019 - Endelige udbytter 2018

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. Herunder finder du en oversigt over endelige a conto foreløbige udbytter.

Udbytterne bliver udbetalt til investorernes konti fredag den 22. februar 2019.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 19. februar 2019.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2019.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 9. april 2019 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 29. marts 2019. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 2,80
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,30
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 1,40
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 8,30
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier - Etik KL 0,90
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 0,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 5,40
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 2,80
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 1,30
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,80
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,20
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 1,80
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 6,60
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 0,90
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 4,60
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 9,10
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 4,40

20. december 2018 - Foreløbige udbytter 2018

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. Herunder finder du en oversigt over foreløbige udbytter på alle afdelingerne.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. De endelige udbytter forventes at blive offentliggjort og udbetalt ultimo februar 2019.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 1. december 2018 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti fredag den 22. februar 2019. 

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 19. februar 2019. 

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2019.

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen. Der gøres opmærksom på, at de endelige udbytter skal godkendes på generalforsamlingen den 29. marts 2019 af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex.

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 2,60
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,60
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 3,60
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 7,50
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060747905 Sparindex Globale Aktier - Etik KL 0,70
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 0,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL ikke beregnet
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 2,50
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 1,80
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,50
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,00
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 1,40
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 8,10
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 1,20
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 5,10
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL ikke beregnet
DK0010298439 Sparindex USA Value KL ikke beregnet

15. august 2018 - Kom til InvestorDagen i København med Sparindex

InvestorDagenKom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på nordens største event for private investorer.

Mød os på InvestorDagen 2018 i København
Tirsdag den 18. september 2018 deltager Sparindex for 10. gang, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted
Kl. 10.00-18.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Kom gratis ind
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via Dansk Aktionærforenings website (https://butik.shareholders.dk/events/2550-daf/investordagen-kobenhavn) og benytter denne rabatkode VIPSparindex2018.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen

22. maj 2018 - Ny etisk afdeling til Sparindex

Sparinvest lancerer ny etisk afdeling i Sparindex universet - ”INDEX Gloable Aktier – Etik KL”

Etisk investering har det seneste årti vundet større og større indpas blandt investorer verden over. De fleste etiske afdelinger er dog aktivt forvaltet, hvilket medfører, at det kan være svært at opnå en markedsneutral global aktieeksponering, som etisk investor.

I lyset af ovenstående har Sparinvest det seneste år, været i dialog, med professionelle investorer, angående hvordan en skræddersyet etisk global passiv afdeling skulle se ud. Resultatet heraf er ”INDEX Globale Aktier – Etik KL”.

Den forventes børsnoteret med første handelsdag den 13. juni 2018.

Afdelingen ”INDEX Gloable Aktier – Etik KL” er velegnet til dig, der ønsker at investere i det globale aktiemarked med en etisk screening.
Afdelingen er udbyttebetalende, og kan derfor benyttes til investering af frie midler, pension- og børneopsparingsmidler samt midler i ApS og A/S.

Tegningsperioden løber fra den 24. maj 2018 til 7. juni 2018 - og der er første handelsdag den 13. juni 2018.

Afdelingen kan i tegningsperioden bestilles gennem landets pengeinstitutter og efter første handelsdag desuden gennem netbank.

Du kan finde yderligere information om tegningen herunder:

7. maj 2018 - Kom til InvestorDagen i Aarhus med Sparindex

Kom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform, på nordens største event for private investorer.

Mød os på InvestorDagen 2018 i Aarhus
Tirsdag den 12. juni 2018 deltager Sparindex for ni gang, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Kom gratis ind 
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via https://butik.shareholders.dk/events/2547-daf/investordagen-aarhus og benytter denne rabatkode VIPSparindex2018.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer på https://www.shareholders.dk/investordagen/

23. marts 2018 - Stor interesse for ny digital handelsplatform

Sparindex deltog torsdag den 22. marts på InvestorDagen, som er en investor-messe for aktive private investorer arrangeret af Dansk Aktionærforening. Sparinvest havde inviteret alle investorer med gratis.

Det var en fantastisk dag med mange nysgerrige og spørgelystne investorer der lagde vejen forbi Sparindex messestanden.

Messen var godt besøgt med ca. 1.000 potentielle investorer. Trafikken omkring Sparindex messe-standen var fantastisk høj og besøgende til Mette Harbo tale omkring Sparindex nye digitale handelsplatform trak fulde huse.

Vi takker for den positive velkomst vi har modtaget i forbindelse med Sparindex platformen.

7. marts 2018 - Endelige udbytter 2017

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. Herunder finder du en opdateret oversigt over de endelige udbytter på alle afdelingerne.

Udbyttebetalingen sker den 9. marts 2018. De udbytter, der udbetales til investorernes konti den 9. marts 2018, fragår indre værdi den 6. marts 2018, det vil sige, at første handelsdag uden indeholdte udbytter er den 7. marts 2018.

Udbytteoversigt pr. 31. december 2017

 

ISIN Fond Udbytte
DK0010297464 Sparindex Dow Jones Sustainability World KL 5,00
DK0060300762 Sparindex Emerging Markets KL 1,10
DK0010297548 Sparindex Europa Growth KL 2,10
DK0010297621 Sparindex Europa Small Cap KL 3,60
DK0010297704 Sparindex Europa Value KL 0,00
DK0060747822 Sparindex Globale Aktier KL 0,00
DK0060031847 Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL 4,50
DK0060748713 Sparindex Høj Risiko KL 0,00
DK0010297977 Sparindex Japan Growth KL 0,20
DK0010298009 Sparindex Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 Sparindex Japan Value KL 0,00
DK0060748556 Sparindex Lav Risiko KL 0,00
DK0060748630 Sparindex Mellem Risiko KL 0,00
DK0060442556 Sparindex OMX C25 KL 8,70
DK0060057487 Sparindex Stabile Obligationer KL 1,40
DK0010298272 Sparindex USA Growth KL 11,30
DK0010298355 Sparindex USA Small Cap KL 8,10
DK0010298439 Sparindex USA Value KL 7,80

7. marts 2018 - Sparinvest udbetaler udbytter, og derfor falder kurserne

De endelige udbytter for 2017 er nu udbetalt. Udbyttet fratrækkes automatisk kursen på dine investeringsbeviser, hvorefter beløbet indsættes på din konto den 9. marts 2018.

Er du investor i en af de afdelinger, der udbetaler udbytte, vil du derfor opleve, at kursen på dine investeringsbeviser falder. Det skyldes, at det udbetalte udbytte bliver taget direkte fra formuen i den enkelte afdeling og i stedet udbetales som kontantbeløb til investorerne.

2. marts 2018 - Kom til InvestorDagen i København med Sparindex

Kom og hør, hvordan vi arbejder med dine index-investeringer og lanceringen af en ny digital platform.

Mød os på InvestorDagen 2018 i København
Torsdag den 22. marts 2018 deltager Sparindex for ottende gang, når Dansk Aktionærforening slår dørene op for InvestorDagen. Her kan du møde rådgivere fra Sparindex og få mulighed for at stille spørgsmål.

Kom gratis ind 
Er du medlem af Sparinvest, kan du deltage gratis på messen, hvis du tilmelder dig via http://butik.shareholders.dk/events/2544-daf/investordagen-kobenhavn og benytter denne rabatkode VIPSparindex2018.

Læs mere om Danmarks største messe for investorer her: http://www.shareholders.dk/investordagen

15. januar 2018 - Ny digital platform til index-investering

Sparindex er Danmarks største forvalter af børsnoterede index-fonde. Derfor har vi udviklet en ny digital platform, som gør det nemt for dig at komme i gang med index-investering.

Gratis rådgivning eller vælg selv
Med Sparindex har du grundlæggende to muligheder for at investere i index. Du kan vælge at sammensætte din egen portefølje med enkelt-fonde, eller du kan vælge at følge din personlige anbefaling og investere i én af Sparindex blandede index-fonde.

Fra den 15. januar 2018 kan du nemt, hurtigt og billigt købe Sparindex på sparindex.dk.

Prøv den nye platform - klik her

Vi gør passiv investering til dit største aktiv

Bliv klogere på den billige og effektive investeringsform

Spar-Insighter

I Spar-Insighter samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Spar-Insighter udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Spar-Insighter ’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.